RPG Note Cards - Základní koncepty

Tato aplikace je vlastně sdílený stůl určený k hraní Fate Core a podobných her. Her, kde využíváte poznámkové karty k udržování stavu hry. Aplikace neposkytuje ani chat, ani audio/video. Používejte ji společně s konferenčním softwarem, jako je Skype nebo Hangouts.

Role a sdílení hry

Při použití jména hry a hesla se hra vždy otevře s plným přístupem ke všem herním datům. Tento přístup je určen pro vypravěče. Ostatní hráči by měli použít přímý odkaz, který obdrží od vypravěče. Přímý odkaz se zobrazí po kliknutí na tlačítko link.

Fate Core je plně kooperativní hra, kde je většina informací sdílená mezi hráči. V aplikaci tedy může každý vidět a měnit jakýkoliv obsah. Rozdíl mezi otevřením hry jako vypravěč a připojením se do hry jako hráč je, že běžný hráč nevidí Hřbitov a další stoly. Takže nepřijde o moment překvapení, pokud by náhodou zahlédl to, co si dopředu připravil vypravěč.

Důležité: Bezpečnost, Hesla

Prosím, NEPOUŽÍVEJTE hesla, která používáte pro jiné služby (jako je váš e-mailový účet). Sdílení přístupových hesel mezi různými službami je obecně špatné. Tato webová stránka nepoužívá zabezpečený protokol HTTPS a vaše heslo (nebo herní data) mohou být přečteny kýmkoliv na cestě mezi vaším prohlížečem a tímto serverem.

Lokalizace

Aplikaci lze přepnout do jiného jazyka pomocí tlačítka language v záhlaví stránky.

Herní stůl

Herní sůl je sdílená plocha reprezentující skutečný stůl. Je na vás, jaké karty na něj přidáte. S kartami není spojen žádný herní mechanismus.

game table example

Hřbitov

Mimo Hlavní stůl existuje další herní plocha určená pro vypravěče, kde si může předpřipravit karty nebo si udržovat poznámky ke hře. Tato plocha se nazývá Hřbitov a mužete na ní přesunout karty z Hlavního stolu na pozdější použití pomocí tlačítka archivePohřbít. Hřbitov je viditelný pouze pro pána jeskyně.

Když je karta ze hřbitova připravene ke vstupu do hry, použijte tlačítko publishPřesun karty a ona se přesune na Hlavní stůl.

Další stoly

Vypravěč si může v případě rozsáhlejší přípravy vytvořit další plochy sloužící k lepší organizaci obsahu. K tomu použijte tlačítko add_to_queuePřidat stůl.

Žebříček

Žebříček slouží ke slovnímu ohodnocení výsledků hodů a hodnot dovedností. Žebříček se při tvorbě hry vyplní hodnotami z Fate - Základní hra. Později jde změnit pomocí tlačítka listŽebříček.

Dovednosti

Pokud vyplňujete pole, které obsahuje název dovednosti, aplikace vám poskytne nápovědu ze seznamu dovedností. Tento seznam jde upravit pomocí tlačítka listDovednosti. V dialogu Seznam dovedností si můžete upravit seznam nabo si vybrat z předvoleb hotový seznam v různých jazycích a podle různých pravidel.

game table example

Poznámkové karty

Poznámkové karty jsou hlavní jednotkou členění sdílených informací. Uvažujte o nich jako o poznámkových kartičkách položených na stole při společném hraní hry. Jedna karta muže reprezentvat aspekty hry, jiná postavu vypravěče (PV) a jiná scénu konfliktu.

Každá kartička je dále rozdělena do sekcí. Sekce jsou hlavně určeny k prezentaci daného konceptu a nejsou spojeny s herními mechanismy. I když názvy sekcí často odkazují na koncepty z Fate, je ná vás, jakou sekci do karty přidáte a k čemu ji budete používat.

Akce karet

lock_outline Uzamkne/odemkne kartu, aby ji nebylo možno omylem změnit. Téměř všechny editační akce jsou nedostupné pro uzamčené karty.
add Přidá novou sekci do karty. Existuje několik typů sekcí, které udržují specifickou informaci, jako jsou dovednosti, aspekty atd.
assignment Přetočí kartu a zobrazí obecné informace na jejím rubu. Obecné informace jsou formatovány pomocí Markdown. Fungují jako jednostránková wiki.
settings Umožní změnit název karty, podtitul, barvu and popis.
archive Pohřbí kartu na hřbitov.
publish Přesuň kartu na jiný stůl.
content_copy Vytvoř kopii dané karty.
delete Akce dostupná jen na hřbitově. Odstraní kartu navždy. Během hry je lepší karty pohřbívat na hřbitov, kde je možno je dále editovat a pozdějit oživit zpět na Hlavní stůl.
Card anatomy

Herní nástroje

Herní nástroje je speciální sekce, kterou lze připojit ke každé kartě. Obsahuje kostky a může obsahovat počítadlo posílení a žetonů (použijte tlačítko add v záhlaví sekce). Myšlenka je taková, že každá karta hráčské postavy bude mít svoji sekci Herní nástroje. Vypravěč si připojí svoje nástroje ke kartě reprezentující hru a nebo scénu probíhajícího konfliktu.

Herní nástroje - kostky

Kostky jsou nedílnou součástí sekce Herní nástroje. Zde provádíte hody kostkami.

casino Hodit 4 Fate kostky.
casino Hodit volitelný počet Fate kostek.
Recasino Přehodit některé kostky z posledního hodu.
clear_all Smazat historii hodů.

Dice tool example

Práce s žetony

Počítadlo žetonů můžete volitelně přidat do Herních nástrojů. Pojmenujte počítadlo podle toho, co žetony reprezentují (například body osudu). Žetony je možno přidat nebo odebrat pomocí tlačítek add_circle a remove_circle.

Žetony lze také přesouvat mezi počítadly pomocí myši.

darg of token example

Zóny / Speciality

Sekce Zóny/Speciality je výjimečná tím, že může obsahovat ostatní sekce. Mžete ji použít k seskupení související informace (například informace týkající se jedné zóny nebo speciality).

example of Extra